Att skriva referenser i ett CV – tips och exempel

Ett cv och personligt brev är självklara ingredienser när du söker jobb. De ger en bra sammanfattning av dina yrkesmässiga erfarenheter, eventuella akademiska meriter samt andra kompetenser och förmågor.

Men många arbetsgivare vill ha ytterligare information om dig som person och hur du fungerar på en arbetsplats. Information som inte framgår i ett cv. Det är här referenser kommer in i bilden som ett sätt att nyansera bilden av dig genom andra personers omdömen. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur du bör tänka kring referenser i ditt cv.

artikel om referenser

När bör du uppge referenser i ditt cv?

Det finns ingen generell regel kring när du bör uppge referenser. I slutändan är det ett beslut som du själv får avgöra. Normalt är det inte nödvändigt att skriva referenser i cv och vi avråder generellt ifrån att uppge namn och kontaktinfo i det inledande skedet av en anställningsprocess, men det kan självklart finnas tillfällen då det är lämpligt att uppge den informationen. Här är några exempel på situationer när du kan inkludera dem:

 • Arbetsgivaren begär referenser i dina ansökningshandlingar, tex vid säkerhetsklassade jobb.
 • Om du har utrymme nog. Utrymmet i ett cv är begränsat.
 • Du har väldigt goda referenser
 • Om du saknar arbetslivserfarenheter men har referenser från andra områden som studier eller liknande. Tex lärare ifrån en utbildning.

Naturligtvis bör du inkludera referenser om en arbetsgivare ber dig att göra det. En del tjänstetillsättningar kan ha en säkerhetsklassning eller så kan det vara ledande befattningar som kräver formella processer.

Om du väljer att inte inkludera referenser

Här får du 2 exempel på vad du kan skriva om du väljer att exkludera (vilket vi rekommenderar).

 • referenser lämnas vid intresse
 • referenser lämnas på begäran

Mer än så behöver du inte skriva. Det betyder helt enkelt att rekryteraren får kontaktuppgifter om de är intresserade av att anställa dig. Ofta kommer begäran om referenser efter att du har blivit intervjuad och anses vara intressant för en anställning. Om de inte är intresserade behöver de heller inte kontaktuppgifter till dina referenser.

Hur många referenser ska man ha?

Ofta räcker det med 2-3 st. Fler brukar inte vara nödvändigt, men det kan självklart finnas rekryterare som vill ha fler.

Vem ska man använda som referens – kan man använda en kollega?

Självklart kan du använda en kollega som referens om du tycker att den personen kan ge dig ett välgrundat och positivt omdöme. När du lägger till referenser i ditt CV bör du inkludera individer som har en god kännedom om ditt arbete. Beroende på typen av jobb som du söker så kan du också anpassa vem du väljer att uppge. Här är flera specifika personer som skulle göra bra referenser för ditt CV:

 • Chefer och teamledare
 • Kollegor och affärspartners
 • Tränare och idrottsledare eller föreningspersoner
 • Professorer och lärare
 • Akademiska handledare

Tänk på detta innan du använder en person som referens

Innan du använder någon som referens så måste du kontakta den personen och få ett godkännande. Om personen inte är medveten om att du har uppgett dem som referens så kan det uppstå problem och missförstånd vilket kan vara negativt för dig. De kanske inte vill vara din referens och då är det absolut en dålig ide att använde en sådan person.

Det handlar också om att de får en chans att förbereda sig inför ett eventuellt samtal så att de inte uppstår konstiga situationer där de först inte kommer ihåg dig, eller inte kan svara på några frågor om dig.

Vem bör du inte använda som referens?

Naturligtvis bör du inte använda personer som inte vill vara referens åt dig, och därför bör du alltid fråga om det är ok innan du uppger deras kontaktinfo.

Familjemedlemmar är inte bra att använda eftersom det sänder en stark signal om att du saknar erfarenheter som är relevanta. Eller personer vars kännedom om dig inte har betydelse för jobbet som du söker.

Om du inte har några referenser?

Om du är en ungdom och saknar arbetserfarenheter så kan det självklart vara lite svårare att hitta någon som kan intyga dina goda egenskaper. Vårt råd är då att fundera på om du har tex lärare eller idrottsledare som kan ge dig ett bra objektivt omdöme. Även om det inte är direkt arbetsrelaterat så är det ändå värdefullt att få såna personer att tala väl om dig. Det är ganska vanligt att handledare på universitet eller lektorer och liknande personer ger omdömen om sina studenter.

Hur skriver jag referenser i mitt cv?

Om du väljer att inkludera referenser med kontaktuppgifter direkt i ditt cv så rekommenderar vi en fast formatering. När du använder Aspirantus cv mallar så har vi dedikerade sektioner för referenser. Det gör att det blir väldigt enkelt att strukturera upp all information så att den blir lätt att hitta och läsa. Här ser du ett exempel på hur det kan se ut:

 • Ange förnamn och efternamn samt jobbtitel.
 • Inkludera referensens företag och arbetsadress.
 • Ange referensens telefonnummer och e post.
 • Ge en kort beskrivning av er professionella relation.

Lycka till med ditt jobbsökande