Europass-cv

För dig som funderar på att söka jobb inom ett annat land inom EU så har vi skrivit ihop en guide till europass-cv

Vad är ett europass-cv?

Ett europass-cv är ett transparent och enhetligt cv som kan förstås och tolkas av arbetsgivare i alla eu länder. Det sker genom att dina kvalifikationer och utbildningar har ett standardiserat format. Cv:n och personliga brev har ofta olika utseende och innehåll beroende på vilket land du söker arbete i, vilket gör att dokument kan vara svårtolkade för arbetsgivare och företag i andra länder.

Syftet är med europass cv är att underlätta rörligheten för de personer som vill söka jobb eller hitta arbete i ett annat land inom unionens arbetsmarknad.

Vad är skillnaden mellan Europass CV och EU Professional Certificate (EPC)

Europass CV är en standardiserad cv-mall som fylls i av sökanden. och laddas upp på Europass webbplats. EPC däremot är ett elektroniskt dokument som utfärdas av myndigheter i ditt hemland för att verifiera din yrkesstatus inom ett reglerat yrke – dvs ett yrke som kräver legitimering för att du ska ha tillåtelse att utöva yrket. Exempel på ett reglerat yrke är sjuksköterska och apotekare som kräver legitimation.

Europass CV används av medborgare inom EU som vill söka jobb i ett EU-land. EPC kan å andra sidan användas av alla i vilket land som helst som vill söka jobb i ett EU land.

Europass CV är gratis och det kan kompletteras med Microsoft Word eller OpenOffice medan EPC behöver godkännas av en myndighet. Det finns även en standardiserad mall för personligt brev.

Vilka är de grundläggande reglerna för att skriva ett Europass -CV?

Europass CV har 10 avsnitt som kan fyllas i efter behov:

 1. Personuppgifter
 2. Arbetslivserfarenhet
 3. Utbildning
 4. Spåkkunskaper
 5. It-kunskaper
 6. Hobbys intressen
 7. kommunikationsförmåga och social kompetens
 8. Konferenser och seminarier
 9. Kreativa verk
 10. Körkort
 11. Ledarskapsförmåga
 12. Nätverk och medlemskap
 13. Organisationsförmåga
 14. Projekt
 15. Publikationer
 16. Referenser
 17. Social och politisk verksamhet
 18. Utmärkelser
 19. Volontärarbete och intressen.
banner cv byggare

Vad är skillnaden mellan Europass-CV och ett standard cv?

För dig som är van att skriva ett svenskt cv så märker du ganska snabbt att det finns delar i ett eu cv som vanligtvis inte är inkluderat i svenska cv:n såsom konferenser och seminarier, politisk verksamhet och kreativa verk. Och just detta är de största skillnaderna mellan ett vanligt cv och ett europass.

Ett Europass-CV är också lite enklare i sin utformning eftersom det har utformats för att människor med olika utbildningsnivåer, arbetslivserfarenhet, språk och kulturell bakgrund enkelt ska kunna fylla i sitt cv.

Europass CV kan användas som ett komplement till andra typer av CV som redan kan finnas för den sökande – De behöver inte nödvändigtvis ersätta dem om det inte behövs.

Slutsats: Behöver du ett europass-cv?

Med förståelsen för vad ett europeiskt CV är och vilken funktion den uppfyller så är det ett beslut som du kan överväga beroende på din specifika situation. Hur väl förstår en arbetsgivare i ett annat land ditt cv? Är det ett officiellt eu jobb du tänker söka eller är det inom en eu institution? I sådana fall är det sannolikt bäst att använda ett europass-cv. I annat fall kanske det räcker med ett vanligt cv.

Om du behöver mer information om ämnet kan du besöka europa.eu

Vad är europass?

Ett europass-cv är en del av europass som består av mer än bara ett cv. Det är en mix av fyra olika dokument som tillsammans utgör ett europass-pass. De övriga delarna är:

 • Diploma Supplement
 • Certificate Supplement
 • Language Passport
 • Europass mobility

Diploma supplement

Ett diploma supplement är specifikt utformat för att tydliggöra dina akademiska meriter. Det innehåller specifik information om den institution du har utbildats vid. Innehållet i dina kurser. Vilken examen du har samt information om utbildningssystemet i landet där du har utbildats.

Certificate supplement

På svenska kallas detta för bilaga till yrkesexamen och är en sorts diplom för din yrkesutbildning som också fungerar som ett intyg över dina yrkeskunskaper och din yrkeskvalifikation. Den beskriver följande:

 • kvalifikationens mål
 • nivå
 • läranderesultat
 • det relevanta utbildningssystemet.

Language passport

Kort sagt innehåller ett language passport en översikt över den sökandes språkkunskaper. Den utgår ifrån ett standardiserat ramverk där inom den språkliga kunskapsnivån såsom att lyssna, tala, och läsa på det främmande språket kvantifieras genom tester.. Det finns olika versioner för vuxna och barn.

Europass mobility

Det här är ett dokument som används för att intyga dina arbetserfarenheter som du har erhållit utomlands. Det ger ett enkelt sätt för en arbetsgivare att förstå och värdera dina praktiska erfarenheter även om de har inhämtats utanför ditt hemland.